Update Withof september 2018

Tijd voor een kleine update.

Ondertussen zijn we weer enige tijd en juridische stappen verder.
Dit begint meer op een financiële uitputtingsstrijd te lijken, met ongelijke wapens: wij tegen de LMH/Stad (gefinancierd door de belastingbetaler) …

Stand van zaken: ons beroep tegen de 2de bouwaanvraag werd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet gevolgd. Een bouwaanvraag waarvan LMH zelf weet dat ze niet voldoet, vandaar de derde en nog lopende aanvraag.
Vanzelfsprekend gaan we nog wel naar Cassatie betreffende de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die uitspraak is weinig gefundeerd en gaat in tegen een eerdere gelijkaardige beslissing.

Ondertussen is het Withof afgebroken en is de open ruimte weer ingenomen door de natuur. Een welkome afwisseling in de hoogbouw die ons Koningshooikt tegenwoordig moet huisvesten.

Een tijdje geleden kwam er een ander initiatief in de picture, één dat we mee onderschreven hebben, Lier HerSchapen (http://www.herschapen.be)
Ga zeker eens een kijkje nemen. Dit initiatief strookt volledig met onze visie.
Vreemd is wel dat de politieke reacties op dit initiatief, en dan zeker van de meerderheidspartijen die het project Withof ondersteunden, lijnrecht tegenover de aard van het poject Withof staan.
Inbreiding ipv uitbreiding is ok, maar zijn we niet aan de grens van de hoogbouw, megaprojecten en woontorens gekomen ?
N-VA pleit voor afkoeling van de stadsgroei. Hoogbouw dient strikt begrensd te worden. Nieuwe projecten moeten zich aanpassen aan het karakter adderall van de omliggende wijk. Ze willen bij sociale woningbouw vooral inzetten op kleinschalige projecten.
Betekent dat dan dat het project Withof on hold staat ?

Er wordt door bijna alle politieke partijen verwezen naar de Bouwmeester Scan (https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/subsite/bouwmeester-scan).
Maar ook dat is maar een instrument. In bijna alle grote steden beginnen met de klimaatverandering enkele punten pijnlijk duidelijk te worden.
De hitte is soms niet meer te harden of weg te krijgen. We hebben meer open ruimte nodig, minder beton, minder apartementen, meer ruimte tussen gebouwen …

Wij kijken alvast met spanning uit naar het vervolg. En houden jullie zoals beloofd op de hoogte.

Update stand van zaken Withof

Beste buren,

even opnieuw een kleine update over de stand van zaken omtrent het Withof.

Op 11/12/2017 heeft het schepencollege zoals verwacht opnieuw een vergunning verleend aan de LMH voor de aangevraagde plannen.
Dit is de 3de vergunning voor 4 aanvragen; eentje werd door de LMH zelf ingetrokken nog voor er een beslissing werd genomen.
Op 9/1/2018 heeft LMH deze beslissing dan ook uitgehangen, hoewel dit wettelijk binnen de 10 kalenderdagen moest gebeuren.
De regels zijn er enkel voor de gewone burger, nietwaar …

Tegen de vorige (2de) vergunning (13/06/2016) is nog steeds een beroep hangende bij de Raad voor Vergunningsbetwisting.
Daarnaast is er ook nog steeds een beroep hangende bij de Raad van State tegen de beslissing van de gemeenteraad inzake wegenis.
Beide beroepen werden niet afgewacht, er zijn ondertussen nog 2 nieuwe beslissingen genomen door de gemeenteraad ivm wegenis en rooilijn.

Intussen werd, zoals u wellicht gemerkt heeft, ook niet gewacht met de afbraak van het Withof. De historische site waarrond Koningshooikt is ontstaan heeft plaatsgemaakt voor een kale vlakte.
De eens zo kenmerkende kastanjebomen die het straatbeeld van het centrum van Koningshooikt en de Sander De Vosstraat mee bepaalden, zijn er niet meer.
De afbraakwerken zelf liepen ook niet echt van een leien dakje, letterlijk. Zonder enige verwittiging werd eerst alle asbest afgebroken door een asbestfirma. Vermoedelijk zal dat zowat heel de wijk zijn doorgewaaid.
De kranen voor de afbraak werden geleverd om 4u in de ochtend, de afbraakwerken startten steeds om 6h30, ook op zaterdag.

Dit verhaal is al bezig sinds 2011, en heeft al heel veel energie gevraagd en onwaarschijnlijk veel geld gekost aan de belastingbetaler.
Desondanks blijven wij en onze buren hiertegen in beroep gaan, niet goed is niet goed.
Zolang er geen aanvaardbaar project op tafel ligt dat voldoet aan de noden van Koningshooikt, draagbaar is door buren en nabije omgeving atarax precio, én watertechnisch en bouwkundig in orde is, zullen er altijd voldoende gemotiveerde mensen en onderbouwde argumenten blijven waardoor er nog niet gebouwd zal worden.
De aankomende verkiezingen zullen er zeker weer geen goed aan doen.
Er wordt langs alle kanten gezwegen over dit project, maar de beslissingen van het Stadsbestuur spreken duidelijk voor zich.

Afbraak Withof: een woordje uitleg

Beste Hooiktenaars,

toch even een kleine briefing over wat er momenteel gaande is rond het project Withof.

Tot onze grote verbazing zagen we eind vorige week Eandis de nutsleidingen afkoppelen, en een grote kraan verschijnen op het Withof.
In de loop van deze week zijn ze dan begonnen met de afbraak van het Withof.
Een beetje een verrassing voor ons, want we hadden een mondelinge toezegging dat er met geen werken begonnen zou worden zolang de bouwaanvraag nog in beroep was. Politiekers, openbare instellingen en hun beloften hé …

Trouwens best ineens een misverstand uit de wereld helpen. De afbraakwerken zijn jammer, want het Withof, vroeger de Triesthoeve, is het gebouw en de locatie waarrond Hooikt ooit ontstaan is. Maar op zich kunnen we geen bezwaar hebben tegen de afbraak ervan, dat is het goed recht van de huidige eigenaars. Er iets op neerzetten waartegen zoveel mensen bezwaar hebben is iets helemaal anders …

En weet u, de huidige afbraakwerken hebben NIETS te maken met het nieuwe gele papier dat uithangt.
De Lierse Maatschappij voor Huisvesting (LMH) weet maar al te goed dat er nog vanalles schort aan de bouwaanvraag waartegen momenteel nog steeds beroep lopende is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
Maar, ze hebben al maar een nieuwe aanvraag ingediend op basis van onze vorige bezwaren en het brandweerverslag dat terecht opmerkte dat er wat ontbrak. En zelfs de nieuwe bouwaanvraag bevat nog vele fouten en gebreken, waarbij als belangrijkste de waterhuishouding nog niet is aangepast aan wat door onafhankelijke experts werd aangegeven als noodzakelijke voorzieningen.

Er zullen dus nog bouwaanvragen volgen, en processen. Voor ons op onze eigen kosten, voor hun op kosten van de belastingbetaler. Wij dus weer, maar ook u! En politiekers die de mensen vanalles beloven dat ze niet hard kunnen maken.
Er was ons ook beloofd steeds in overleg te gaan, maar dat is bij deze weer een loze belofte gebleken.
Voor ons als directe omwonenden zijn het verdwijnen van de derde bouwlaag en een correcte waterhuishouding cruciaal en een sine qua non, voor de hele achterliggende wijk vooral de waterhuishouding.
Een particulier of zelfs projectontwikkelaar mag NOOIT zoiets bouwen, waarom de LMH dan wel ?
Een terras op de eerste verdieping met zicht op alle omwonenden, dat mag gewoonweg niet.
Ondergrondse garages, dat mag daar niet wegens provigil te precaire waterhuishouding.
3 bouwlagen, dat mag daar niet.
Bouwen in 2de lijn (achter je buren), dat mag je daar niet.

Wij zijn absoluut niet tegen voorzieningen voor ouderen, maar de 3-kamerappartementen in de 3de bouwlaag en in de voorste blok doen ons anders vermoeden, net als de ‘bakfietsparkings’ die voorzien zijn in de nieuwe bouwaanvraag waar het openbaar onderzoek nu voor lopende is.

De afbraak van het Withof gaan we niet tegenhouden, maar de moment dat ze een schop in de grond steken voor bouwwerken doen we dat wél.
Tot er een leefbaar project op tafel ligt, geen mastodont van 110 meter lang en 3 verdiepingen hoog (+1 onder de grond!)

Steeds meer mensen delen onze mening als ze de inhoud van het project kennen. Er zijn dan ook tegen de nieuwe bouwaanvraag nog veel meer bezwaren die zullen ingediend worden dan bij de vorige.
Desondanks blijft de LMH en het gros van de politiekers proberen het project in zijn huidige vorm door de strot van de Hooiktenaren te duwen.
Op onze kosten. Straf …

 

Bezwaar tegen nieuwe bouwaanvraag Withof

Beste buren,

zoals jullie waarschijnlijk al hadden vernomen heeft de Lierse Maatschappij voor Huisvesting opnieuw een bouwaanvraag ingediend voor het project Withof.
Een beetje vreemd want de bouwaanvraag is op enkele kleine details dezelfde als die van vorig jaar, waartegen nog een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwisting hangende is.
Administratief werden in de bouwaanvraag de dossierkosten geactualiseerd, en een evacuatietrap werd voorzien zoals werd opgermerkt in het brandweerverslag.

Er is dus nog steeds niets gedaan aan de waterhuishouding, wat door een externe expert toch duidelijk werd aangetoond als noodzakelijk.
Ook blijft de derde bouwlaag bestaan, met daarin de drieslaapkamerappartementen, niet echt typisch iets voor de ‘ouderen van Koningshooikt’.
Dit bewijzen evenzo de 12 parkings voor bakfietsen die voorzien zijn …

Ondanks het feit dat we geloven dat dus ook deze bouwaanvraag het niet zal halen (er zijn nog te veel hangende punten), moeten we ook tegen deze bouwaanvraag weer bezwaar indienen om een haalbaar project te verzekeren voor de hele omgeving.
We hebben opnieuw een voorbeeld bezwaarschrift opgesteld tegen deze nieuwe bouwaanvraag. Dit voorbeeld kan u downloaden, afprinten en ondertekenen.

U kan dit zelf aangetekend versturen naar het Stadsbestuur, ofwel brengt u een ondertekende versie binnen op Sander de Vosstraat 16. Daar liggen ook afgedrukte exemplaren klaar ter ondertekening.
Als er per gezin meerdere gezinsleden willen tekenen kan augmentin 250 er per persoon 1 bezwaarschrift apart ondertekend worden.

Doe dit ten laatste tegen vrijdag 25/08.


UPDATE:  door een administratieve fout van de Stad Lier is de Bouwaanvraag opnieuw uitgehangen, ditmaal getekend en gedateerd.
De termijn verloopt nu op 09/09 !


Wij rekenen op jullie !

Download hier het voorbeeld bezwaarschrift

Bouwaanvraag Withof: status december 2016

LMH heeft maandag 19/12 de beslissing van de Bestendige Deputatie tegen het ingediende beroep inzake het Withof-project uitgehangen (niet gedateerd document). Zoals iedereen weet werd er beroep ingediend bij de Bestendige Deputatie tegen de beslissing van het schepencollege om een vergunning uit te reiken inzake het Withof-project.

De Bestendige Deputatie moest behoorlijk zijn tijd nemen omdat het dossier met haken en ogen aan elkaar hangt en kwam (zoals bezwaarindieners) tot de conclusie dat er zelfs geen brandweerverslag was ingediend. Dit werd dan in allerijl opgemaakt. Conclusie van dit brandweerverslag was dat er zelfs geen brandtrap voorzien was in het grote gebouw dat in 2e-lijn gebouwd wordt. De bewoners zouden in geval van brand als ratten in een val gezeten hebben.

De Bestendige Deputatie heeft dan een maand (!) de tijd genomen om een verslag op te stellen om toch maar een voorwaardelijke vergunning te kunnen toekennen waar er oa op gewezen wordt dat er nog een brandtrap moet voorzien worden. Dat het bouwen van een brandtrap moet voldoen aan stedenbouwkundige voorschriften (met alle regels vandien), daar rept de Deputatie met geen woorden over.

Ook over de grote bezorgdheid inzake de dramatische waterhuishouding wordt niet gesproken, men heeft zelfs niet de moeite gedaan om dit te laten onderzoeken. Iedereen weet hoe een regennacht in 1998 alles vanaf het Withof tot in de Fruithoflaan onder water heeft gezet. Experts hadden er op gewezen dat het project Withof  precies gelegen is waar de ondergrondse stromingen van de Itterbeek en de Schollebeek samen komen. Het laat te wensen over dat Male edge review zelfs 2 schepenen uit Koningshooikt, zelf wonende in de Sander De Vosstraat, wel op de hoogte zijn van deze dramatische waterhuishouding, maar zich hier niet eens vragen bij stellen.

Als directe omwonenden en bezorgde inwoners van Koningshooikt kunnen we hier niet mee akkoord gaan en zullen hiertegen beroep aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen die dit dossier zullen behandelen zonder politieke druk van NV-A Lier en Open VLD Lier..

Hooiktenaren die dit ook wensen te doen kunnen ons dit altijd laten weten.

Goedkeuring bouwaanvraag is uitgehangen

Beste buren,

jammer genoeg heeft het schepencollege al onze bezwaren gewoon naast zich neergelegd en de bouwaanvraag goedgekeurd. Dit was een week geleden al in de media verschenen (link), maar officieel wisten we pas eergisteren iets want dan is de vergunning uitgehangen.

Uiteraard zijn wij hier niet akkoord mee en gaan we verder in beroep. Er zijn meer dan voldoende argumenten om met dit project NIET in zijn Prosolution review huidige vorm verder te gaan.
De beroepsperiode loopt tot 07/08/2016, voor meer informatie kan u steeds bij ons terecht op withof@koningshooikt.net .

We houden u op de hoogte !

2016-07-07 19.56.47

Bouwaanvraag Withof: stand van zaken

Beste buren,

tijd om even een overzichtje te maken.

Onze bezwaren tegen de lopende bouwaanvraag zijn nog steeds in behandeling door de stadsdiensten. Tot op vandaag hebben we nog geen feedback gekregen op onze 273 bezwaarschriften.

Vorige maand is op de gemeenteraad het ‘openbaar domein’ goedgekeurd (link en link)  .

Ondertussen is 2 weken geleden een bouwaanvraag voor 17 nieuwbouwappartementen op de site van Villa Castel Vera (Sluislaan te Lier) geweigerd door het schepencollege omdat de perceelsbezetting te groot is (link) . Voor het Withof is de perceelsbezetting nog groter !
2 maten 2 gewichten ?

Ondertussen is 2 dagen geleden door datzelfde schepencollege een verkavelingsvergunning geweigerd voor de Beyersevelden in Lier (link).
Reden: problemen met de waterhuishouding. Eén van de belangrijkste punten in onze bezwaren !
Aangetoond door een onafhanklijk studiebureau gespecialiseerd in deze materie.
Wederom: 2 maten 2 gewichten ?
Volgens het studiebureau moet er een groter buffer- en overhevelingsmechanisme worden voorzien om de waterhuishouding niet te drastisch te verstoren. Aangezien dit nu openbaar domein is komt dat dan ten laste van de Stad ?

Vreemd ook nog altijd dat de politieke meerderheid zo’n bocht maakt rond dit project (link). Eerst waren ze tegen (link), en zeiden ze dat er geen draagvlak was voor het huidige project.
Quote: ” De N-VA kiest resoluut voor een kleinschalig rust- en verzorgingstehuis in het Withof, dat ervoor kan zorgen dat de Hooiktenaren hun zorgbehoevende familieleden niet meer moeten gaan
bezoeken in Putte, Berlaar, Lier of Heist-op-den-Berg”.
Het project is nog steeds even hoog, even lang en even diep. Er is dus weinig aan de schaal gewijzigd.
Maar enkele weken geleden stak er toch een foldertje in onze brievenbussen waarin N-VA het nieuwe project promoot. Vreemd ?
Enkele bewoners van sociale woningen op de Mechelbaan wisten ons te vertellen dat de directeur van de LMH hen recent gezegd had dat ze binnenkort moesten verhuizen naar het Withof. Wat is daar aan de hand ? Die mensen is dat zeker gegund, maar dat zijn toch geen bejaarden en andersvaliden ?
En er is toch nog geen bouwvergunning ?
Als nu zelfs CD&V 3 dagen geleden al claimt (link) dat N-VA nu hun project gaat realiseren, dan fronsen onze wenkbrauwen zich toch wel eventjes.

Met de wateroverlast van de voorbije weken – waar we deze keer in Koningshooikt gelukkig grotendeels van bespaard zijn gebleven – in ons achterhoofd blijven we ons ernstige zorgen maken over dit project.
Zelfs al weten ze dat de huidige watertoets niet afdoende is (link) dan nog blijft men bouwen in overstromingsgebied (link).
Ook in dit dossier toont een extern bureau aan dat de voorziene waterhuishouding niet afdoende is (inzage verslag op verzoek).

Vorig jaar is het project aan de Elzenlaan in Lier (link, link en link) voor de 4de keer aangepast. Ook daar is het voor de één te “zwaar en onesthetisch”, voor de ander is er niets aan de hand..

Ondanks al de tegenstrijdigheden en rariteiten in het dossier Withof lijkt ons bestuur dus wel degelijk een gezonde visie te hebben wat betreft waterhuishouding en perceelsbezetting in bouwprojecten.
Alleen lijkt dat op het project Withof allemaal niet van toepassing …

Een gebrek aan consequent beleid of een politiek spel ?

 

 

Bouwproject Withof kijkt tegen 287 bezwaarschriften aan

Beste buren,

via deze weg willen wij jullie bedanken. Dit hadden we zelf ook niet verwacht. Het aantal bezwaarschriften tegen de uithangende bouwaanvraag lag volgens de krant op 287, dat zijn er nog een derde meer dan bij de vorige bouwaanvraag !

Een duidelijk signaal aan Stad Lier en de LMH dat er geen draagvlak is voor het project in deze vorm.

Stad Lier bundelt nu de bezwaren voor het Schepencollege waar de bouwaanvraag kan goed- of afgekeurd worden. Wij houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte van het verdere verloop.

Hieronder de linken naar de artikels in Het Nieuwsblad & Gazet Van Antwerpen door Chris Van Rompaey op 27/02/2016

http://www.gva.be/cnt/blcva_02152758/bouwproject-withof-kijkt-tegen-287-bezwaarschriften-aan

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blcva_02152758# 

 

 

 

Voorbeeld bezwaarschrift

Beste buren,

we hebben een nieuw voorbeeld opgesteld voor een bezwaarschrift tegen de bouwaanvraag voor het Withof. Dit voorbeeld kan u downloaden, afprinten en ondertekenen.
U kan dit zelf aangetekend versturen naar het Stadsbestuur, ofwel brengt u een ondertekende versie binnen op Sander de Vosstraat 16 of 20, of te Haverlaan 20. Daar liggen ook afgedrukte exemplaren klaar ter ondertekening.

Doe dit ten laatste tegen volgende week, donderdag 25/02.

Download hier het voorbeeld bezwaarschrift

Bericht in Het Nieuwsblad & Gazet Van Antwerpen op 27/01/2016

Een artikel in Het Nieuwsblad & Gazet Van Antwerpen door Chris Van Rompaey op 27/01/2016 over een kritische vraag in de gemeenteraad over project Withof …

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blcva_02094512 

http://www.gva.be/cnt/blcva_02094512/meerderheid-maakt-bocht-omtrent-domein-withof

 

Bron: AR2 Architecten via Nieuwsblad/GvA

Bron: AR2 Architecten via Nieuwsblad/GvA

 

Statusupdate Withof december 2015

Beste buren,

graag houden we jullie op de hoogte van de huidige stand van zaken.
Begin september organiseerde de LMH een infosessie in de parochiezaal naar aanleiding van hun nieuwe plannen. Als directe buren hebben we daar onze ongerustheid geuit over de waterhuishouding op en rond het project. We hebben hen daar openlijk de vraag gesteld of ze zouden willen meewerken als wij zelf een bijkomend onderzoek zouden willen bekostigen om de waterproblematiek voor eens en voor altijd uit te klaren. Ze hebben daar toe positief op geantwoord en hun volledige medewerking toegezegd, iets waar we zeer tevreden mee waren.
Voor alle duidelijkheid: als er geen probleem is of zal zijn met de waterhuishouding, dan is dat voor ons een afgesloten zaak ! Maar laat dat nu het enige zijn dat nog niet onderzocht is en waar dus geen duidelijkheid over bestaat.

Via onze raadsheer hebben we dan de vraag gesteld of we de plannen mochten hebben, iets wat de gespecialiseerde firma nodig heeft om een degelijke impact analyse te maken, maar deze worden ons geweigerd !

Wij hebben nochtans steeds zelf bereidwillig meegewerkt Phenq, op elke uitnodiging ingegaan, elke vergadering bijgewoond, hun architect bij ons maten en foto’s komen laten nemen, …
Wij betreuren het ten zeerste dat er blijkbaar publiekelijk wel kan gezegd worden dat ze willen meewerken, maar in de praktijk verzaken aan hun belofte.

Het enige wat wij als buren willen is transparantie en duidelijkheid, en een project dat past in de omgeving, meer niet.
Wat ons nog rest is het openbaar onderzoek, maar het spreekt voor zich dat een gedegen studie niet mogelijk is op een termijn van amper 30 dagen.
Het lijkt ons eerder dat ze die transparantie zelf niet willen, of misschien onzeker zijn over het resultaat van een mogelijk onderzoek ? Jammer, erg jammer.

Wordt vervolgd …

 

Statusupdate Withof

Beste Buren ,

Hier nog een statusupdate om toch een beetje weerwerk en objectievere informatie mee te geven dan wat de lokale correspondent u voorschotelt in de media.
Die laatste heeft in deze zaak enkel oor naar de mening van de politiek, hij zal misschien niet graag bijten in de hand die hem voedt …

Ondertussen reeds drie weken geleden was er een informatievergadering in het Koningshof over de nieuwe bouwaanvraag die de LMH wil indienen voor het project Withof.
Buiten de rechtstreekse buren, enkele belanghebbenden en vooral wat politiekers waren er niet zo veel aanwezigen.
De LMH had een niet-objectieve moderator ingeschakeld die de infovergadering moest leiden en vooral ‘vakkundig’ en op arrogante wijze vragen afblokte.

Ze hebben een voorstelling gegeven over de bouwplannen en de inplanting van het gebouw.
Een deel van de technische studie is afgerond, maar was nog onvolledig want het belangrijkste stuk ontbrak nog: een gedegen studie naar de impact op de waterhuishouding en infiltratieproblematiek.
En daarmee bedoelen we niet de ‘papieren’ watertoets waarvan gebleken is dat die niet volstaat in veel gevallen.
Opmerkelijk daarbij was dat Grontmij, verantwoordelijk voor de omgevingsaanleg en technische plannen, niet op de hoogte was van de niveauverschillen tussen het domein van het Withof en de omliggende percelen.

Een andere van onze vooraf besproken eisen was het verdwijnen van de 3de bouwlaag.
Daarin zitten nu nog 3 appartementen, maar laat dat net de grootste zijn,
met 3 slaapkamers, die dus zeker niet in aanmerking komen voor andersvaliden en ouderen.
Er is dan wel een toewijzingsreglement opgesteld vanuit de Stad Lier, maar dat biedt nog steeds geen garanties voor de ouderen uit Koningshooikt.

Er is ook nog niets gedaan aan de schaalgrootte van het project.
Er zijn wel minder appartementen, maar de buitenafmetingen van het project blijven in het nieuwe ontwerp hetzelfde.
Even hoog, even breed, even diep onder de grond, en even ontzettend lang …
Nochtans één van de bezwaren die de Raad van Vergunningsbetwistingen had op de vorige bouwaanvraag: te grootschalig voor de omgeving.

De nieuwe bouwaanvraag wordt verwacht eind dit jaar.
Zolang er niets gedaan is aan de overblijvende vragen zullen wij hiertegen blijven bezwaar indienen:
– een gedegen onderzoek naar de impact op de waterhuishouding van de omgeving
– het verdwijnen van de derde bouwlaag
– keiharde garanties voor toekenning van de woonunits aan allen ouderen en andersvaliden

Er is nog niets definitief, en tegen die volgende bouwaanvraag kan dus opnieuw door éénieder wel degelijk bezwaar worden ingediend.

We houden u vanzelfsprekend op de hoogte !

Vriendelijke groeten,
de buren van het Withof

Statusupdate & nieuwe bouwaanvraag

Beste buren,

het is alweer even geleden dat we u een statusupdate bezorgd hebben voor dit project.

Eerder dit jaar hebben we 2x samen gezeten met de Lierse Maatschappij voor Huisvesting en de architect van het eerste ontwerp.
De eerste maal zijn ze komen luisteren naar ons, ze zijn foto’s komen maken en metingen komen doen in enkele tuinen.
De tweede maal kwamen ze met een aangepast voorstel en meer details.

Aangezien er wel enkele wooneenheden minder zijn, maar er verder weinig fundamenteel gewijzigd is aan het ontwerp blijven wij zeer skeptisch.
De schaalgrootte blijft dezelfde, aan de waterhuishouding is quasi niets gewijzigd, de impact op de omgeving blijft dezelfde als voorheen.

De stad heeft haar best gedaan om ouderen enigszins voorrang te geven, maar een bejaardentehuis zal het nooit worden want de ‘erkende’ rusthuisbedden zijn allemaal naar Lier gegaan.
Er blijft maar 1 lift voor alle 26 woonéénheden, en het blijft sociale huisvesting, en dus niet toegankelijk voor iedereen .
De meeste wooneenheden hebben 2 slaapkamers, sommigen zelfs 3, en zijn dus niet echt gericht op ouderen maar wél op gezinnen.
Er zijn 5 wooneenheden met 1 slaapkamer, eerder typisch voor ouderen.

Volgende week houdt de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting een informatievergadering over de nieuwe bouwaanvraag.
Als u graag meer wil weten over dit project of uw mening rechtstreeks aan hen kwijt wil:

woensdag 9 september om 19h30 in zaal Koningshof (Mechelbaan 22 te Koningshooikt)
Eindtijd is voorzien om 20h15.

Om alvast een idee te geven hoe infiltratie- en watergevoelig onze gronden zijn: zie foto’s in bijlage
Daarvoor hoeft het zelfs niet hard te regenen …

Vriendelijke groet,
de buren van het Withof

Provincie trekt de bouwvergunning in !

Graag willen we u via deze weg laten weten dat de huidige bouwaanvraag van de LMH ongeldig is verklaard door de Bestendige Deputatie (provincie) !
Deze moest op vraag van de Raad der Vergunningsbetwistingen een nieuwe beslissing nemen die beter gefundeerd was.

Hiertoe hebben ze ons, de LMH en Stad Lier uitgenodigd voor een gesprek om onze standpunten hierin te kennen.
Het huidige stadsbestuur heeft ervoor gekozen om het advies van de provinciaal ambtenaar wél te volgen, en dus de vergunning niet (meer) te verlenen wegens te grootschalig.

De Bestendige Deputatie heeft daarop haar vorige beslissing herzien en de bouwvergunning ongeldig verklaard.

Wij wachten nu nog op een officieel antwoord, als dat er is laten we het jullie natuurlijk meteen weten.

Raad voor Vergunningsbetwisting vernietigt arrest van de Bestendige Deputatie !

Beste Buren,

we beseffen dat het al zeer lang stil is in dit verhaal, maar daar komt bij deze verandering in ! Wij waren – net als jullie – wachtende op het verdict …

Gisteren kwam er goed nieuws van onze advocaten: het arrest van de Bestendige Deputatie waarin de bouwaanvraag werd goedgekeurd is vernietigd !
Wegens onvoldoende motivatie tegen :
– een aantal bezwaren
– het negeren van het advies van de stedelijk ambtenaar
– het niet opmaken van een Milieueffectrapport (MER)

Het is nu opnieuw aan de Bestendige Deputatie (andere leden sinds de verkiezingen) om binnen de 105 dagen een beslissing te nemen, tenzij de LMH afstand doet van de bouwaanvraag …

We houden jullie op de hoogte !

Huidige stand van zaken

Beste buren,

Het is al een tijdje stil rond dit project, hoog tijd om nog eens duidelijk te laten weten wat de huidige stand van zaken is !
Nadat de Bestendige Deputatie de bouwaanvraag van de LMH ondanks een negatief advies van de stedenbouwkundig ambtenaar toch had goedgekeurd, is er beroep aangetekend bij de Raad van Vergunningsbetwistingen.
De LMH mag dus in principe beginnen met de werken terwijl we wachten op een uitspraak ten gronde, maar de LMH heeft laten weten dit niet te zullen doen (risico op nodeloze uitgaven moest de vergunning worden afgekeurd)
Wanneer de Raad van Vergunningsbetwistingen een uitspraak zal doen is moeilijk te zeggen; maar we houden jullie alleszins op de hoogte moest er iets veranderen …

Vriendelijke groet !

Nieuw openbaar onderzoek lopende, opnieuw bezwaar indienen is de boodschap !

De provinciale ambtenaar heeft in zijn advies beslist dat de afgeleverde bouwvergunning niet in orde is voor de legaliteit (fouten in het openbaar onderzoek) en stedenbouwkundig want het gebouw in 2de lijn is veel te groot.

De stad Lier moet nu van de Bestendige Deputatie een extra openbaar onderzoek verrichten. Dit extra openbaar onderzoek loopt NU tot en met 26 september 2012.

De dag na dit openbaar onderzoek op 27 september zal de Bestendige Deputatie dan samenkomen. Er kunnen dan 3 dingen gebeuren:

1) Zij wijzen ons beroep af en de bouwvergunning afgeleverd door de stad Lier blijft.

2) Zij erkennen ons beroep en de bouwvergunning wordt vernietigd.

3) Er wordt geen beslissing genomen en de termijn van 105 dagen om het beroep te behandelen loopt af op 3 oktober 2012. Ons beroep is dan stilzwijgend verworpen en de bouwvergunning afgeleverd door de stad Lier blijft.

 

U hoeft het bezwaarschrift niet aangetekend op te sturen. Als je het bij Maria Lauwereys, Sander de Vosstraat 16 afgeeft, dan zal zij er voor zorgen dat het tegen ontvangstbewijs wordt afgegeven op de stad Lier.

Mensen die niet in staat zouden zijn om het bezwaarschrift af te printen kunnen bij Maria eveneens een exemplaar ondertekenen.

U kan hier een nieuw voorbeeldbezwaar downloaden en afprinten:

[gview file=”http://www.koningshooikt.net/wp-content/uploads/2012/09/Bezwaarschrift_Koningshooikt_2deBezwaar.pdf”]

 

Bestendige deputatie Provincie Antwerpen vraagt nieuw en grondig openbaar onderzoek

De Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen heeft een een nieuw en grondig openbaar onderzoek gevraagd.
Een definitieve beslissing is er dus nog niet genomen.

Wel was het verslag van de provinciaal ambtenaar voor Ruimtelijke Ordening zeer duidelijk: op 3 punten voldeed de bouwaanvraag van de LMH niet !

  1. De aanvraag was wettelijk niet in orde wegens te laat medegedeeld aan de aangrenzende buren
  2. één van de aangrenzende buren was zelfs niet op de hoogte gebracht
  3. het project voldoet niet op gebied van Ruimtelijke Ordening wegens te grote ruimtelijke impact

Ter verduidelijking het besluit van de provinciaal ambtenaar voor wat betreft Ruitemijke Ordening:

“Er dient geconcludeerd te worden dat principieel de gevraagde functie en inplanting in de gegeven context aanvaardbaar zijn, doch dat het momenteel ingediende voorstel (gebouw B) visueel een te grote ruimtelijke impact heeft en er derhalve gekomen moet worden tot een meer bescheiden project dat meer aansluit op de schaal van het gebouwde in de omgeving. Om deze reden kan de aanvraag zoals ze nu voorligt niet voor vergunning in aanmerking komen.”

De éénduidige verslaggeving in de Gazet Van Antwerpen (zie hieronder) getuigt van éénzelfde teneur als voorheen. Directeur Marc Vanden Eynde  van de LMH beweert dat de bestendige deputatie geen bezwaren had buiten te laat of niet verwittigen, terwijl hij hetzelfde verslag heeft gekregen van de provinciaal ambtenaar en in dezelfde hoorzitting zat. Larie en apekool.

Bron GVA:

http://www.gva.be/regio-antwerpen-zuid/lier/provincie-vernietigt-bouwvergunning-voor-site-withof.aspx

Tot slot nog een fragment van Middagpost op Radio 2, inclusief het radiointerview met Jurgen Wouters:
[ca_audio url="http://www.koningshooikt.net/wp-content/uploads/2012/08/radio2_jurgen_20120827.mp3" width="500" height="27" css_class="codeart-google-mp3-player"]
Radio2

Graag allemaal jullie reacties ! Nog liefst zelf op de pagina van de GVA, daar hebben we een zo groot mogelijk publiek. Het is hoog tijd dat de gemeenschap beseft hoe er door sommige politici wordt omgegaan met mensen, hoe loze beloftes worden gedaan, hoe sommigen zich ‘untouchable’ wanen …

 

 

Stand van zaken

Op 20 juni is er via 3 advocaten door 212 personen beroep aangetekend bij de bestendige deputatie. Deze heeft nu tot 04/10/2012 de tijd om te beslissen; we zullen nog gehoord worden voor die datum.

Dit beroep werkt schorsend, de LMH mag dus niet beginnen aan de afbraak. Als de termijn verloopt zonder beslissing wordt het beroep verworpen. Als onze beroepen verworpen worden hebben we 45 dagen om beroep aan te tekenen bij de Raad van Vergunningsbetwistingen, waar dan alweer een heel administratief circus begint…

Maar voorlopig is het dus wachten op de beslissing van de bestendige deputatie. Deze beslissing wordt aangeplakt ter plaatse. Wij houden u op de hoogte !

DuimenDraaien

Gezamenlijk beroep aantekenen

Vandaag hebben we een nieuw strooibriefje rondgebracht bij onze buren om iedereen optimaal te informeren: u kan het HIER bekijken.
Indien u graag beroep zou aantekenen, maar dit niet individueel wenst / kan (te) doen, kan u steeds participeren aan ons gezamenlijk beroep.
U dient hiervoor DEZE VOLMACHT te downloaden , of een blanco volmacht opvragen bij Maria – Sander de Vosstraat 16 en ons deze ondertekend te bezorgen aan Maria ten laatste tegen 12 juni 2012 (persoonlijk of via een gesloten enveloppe).

Mocht u nog bijkomende vragen hebben kan u ons steeds contacteren via withof@koningshooikt.net

Hiertegen kan u beroep aantekenen bij de bestendige deputatie

Het verslag vergadering van het College van Burgemeester en Schepenen 08/05/2012 (beslissing Withof) vindt u HIER (vrij van zegelrecht)

[gview file=”http://www.koningshooikt.net/wp-content/uploads/2012/05/CBS_20120508_Withof.pdf” save=”1″]

Dit is de evaluatie van het CBS over de bouwaanvraag door LMH én “antwoord” op onze bezwaren, rijkelijk voer voor het aanteken van beroep (volgens deze procedure).

Voor meer informatie of vragen kan u nog steeds terrecht op dit mailadres: withof@koningshooikt.net

 

Stad Lier keurt de bouwaanvraag van de LMH goed. Wat nu ?

Beste buren,

de stad – lees: het College van Burgemeester en Schepenen – heeft op 8 mei de bouwaanvraag van de LMH goedgekeurd. Gisteren (21/05) is de goedkeuring uitgehangen.

Alle bezwaren werden hierbij van tafel geveegd of verschoven naar burgerrechterlijke ipv stedenbouwkundige wetgeving …

Wat nu ? In beroep gaan, dat is het enige wat telt ! Hier kan je de volledige beroepsprocedure nalezen. Het is zeer belangrijk de beroepsprocedure nauwgezet te volgen en de termijn van 30 kalenderdagen na aanplakking te respecteren.
Je beroep moet dus binnen zijn ten laatste op 19 juni !

Je kan zelf een beroep formuleren of hiervoor een raadsheer inschakelen; dat laatste kunnen we ook in groep doen, voor meer informatie: withof@koningshooikt.net

We volgen de zaak op de voet en houden jullie op de hoogte…

Bezwaarschrift moet ten laatste morgen ingediend worden

Beste buren,

vergeet niet dat uw bezwaarschrift ten laatste morgen aangetekend moet opgestuurd worden naar het College van Burgemeester en Schepenen, of u kan het ook zelf gaan afgeven op het stadhuis.

Als u nog geen geen bezwaarschrift hebt, u kan nog steeds hier een bruikbaar voorbeeld downloaden ….

Vriendelijke groet,
uw buren

 

Opnieuw een (tweede) aanvraag voor het afbreken van de woonst Sander de Vosstraat 18 te Koningshooikt en het bouwen van twee nieuwe gebouwen voor 31 “sociale wooneenheden (1 gebouw in eerste lijn voor 5 appartementen en 1 gebouw in tweede lijn voor 26 appartementen( met 1, 2 slaapkamers of duplex – appartementen met 3 slaapkamers)  + een brug/ doorgang via de Haverlaan (wijk)

Korte historiek:
Maart  2011
:  LMH dienden een eerste aanvraag in voor 33 sociale woningen.
Na meer dan 50 bezwaren van verontruste buren heeft LMH zelf haar aanvraag ingetrokken en is er dus geen uitspraak gevolgd van het Schepencollege.

28 april 2011: na verloop van 30 dagen om bezwaar in te dienen werden door LMH een beperkt aantal buren via een schrijven uitgenodigd op een vergadering. Via de media werden door deze buren alle inwoners uitgenodigd –  meer dan 50 aanwezigen in de parochiezaal + media. Voorzitter LMH Ludo Peeters + directeur LMH Marc Van den Eynde + architect Paul Van den Cloot probeerden de aanwezige inwoners voor hun project te winnen, maar het tegendeel was waar: de gemoederen raakten verhit en de organisatoren dropen af. Zie artikel HLN van 30 april /1 mei2011: “Bewoners protesteren tegen sociaal woonblok: de Titanic van Koningshooikt”. Alle antwoorden van de LMH werden steevast weerlegd door de aanwezigen. Pittig detail: directeur LMH deelde mee af te zien van de brug richting Haverlaan in hun project.
Aangezien meerdere bewoners hun ongenoegen wilden uiten, doch bezwaartermijn al verstreken was, werd er door de omwonenden gestart met een petitie.

Mei 2011: onderhoud tussen Burgemeester Marleen Van der Poorten en een aantal verontruste buren waarin de aandacht onder meer gevestigd werd op:
– gebrek aan wederzijdse communicatie tussen aanvrager LMH en de inwoners van Koningshooikt
– uitdrukkelijke vraag om vooraf gehoord en geïnformeerd te worden
– grove schending van de privacy (bouw van 109 m lang en meer dan 9 m hoog in tweede lijn
gebouwd tussen allemaal eengezinswoningen met opgelegde bouwvoorschriften)
– gevoel geuit dat LMH zich meer kan / wenst te permitteren dan de gewone burger

Juni 2011:  verzoekschrift / petitie voor het stoppen van de onverantwoorde inplanting van een reusachtig appartementsgebouw (toen “Titanic “ gedoopt) met 28 sociale wooneenheden in het dorp van Koningshooikt, dat door meer dan 500 inwoners op zeer korte tijd werd ondertekend, werd overhandigd aan Burgemeester Marleen Van der Poorten en Schepen van Ruimtelijke Ordening Guido Van den Bogaert. Aanwezige buren werden als het ware “weggelachen” en kregen te horen dat de petitie zonder voorwerp is, aangezien LMH zelf hun bouwaanvraag had ingetrokken.  (korte punten uit de petitie: verlenging van termijn openbaar onderzoek met 30 dagen voor dit project, oplossing voor nood aan bejaardenopvang in plaats van sociale flats in Koningshooikt, een verantwoorde ruimtelijke ordening, geen toelating voor het bouwen in tweede lijn, minstens de bouwaanvraag te onderwerpen aan dezelfde bouwvoorschriften als de aanpalende woningen (eengezinswoningen, geen appartementen, kroonhoogte max. 6 meter, …), recht op sociale rust en leefbare omgeving, verantwoord beleid i.v.m. sociale woningen, geen willekeur in het stadsbeleid.
Maandag 5 februari 2012: aanpalende buren ontvangen opnieuw een aangetekende zending waarin de Lierse Maatschappij voor Huisvesting een nieuwe (voor de tweede keer) bouwaanvraag doet voor 31 sociale woningen. Geel blad aan de straatkant wordt pas uitgehangen op dinsdag 6 februari! Alles wordt gedateerd op vrijdag 2 februari – aanvangsdatum voor lopende termijn van 30 dagen om bezwaar in te dienen !!! Van eerlijke behandeling gesproken !!!

Na inzage van de plannen stellen omwonenden vast dat alles bij het oude blijft, enkel 2 appartementen minder, groot gebouw in tweede lijn van meer dan 100 m lang en 9,20 m hoog blijft, vooraan opnieuw een gebouw van 5 appartementen tussen eengezinswoningen met een afvalstraat, allemaal met 1 of 2 slaapkamers of duplex- appartementen met 3 slaapkamers. Afwatering zou nu gebeuren via de Sander de Vosstraat – straat die zal heraangelegd worden en uiteindelijk zal afwateren in de Itterbeek achter de nieuwe wijk.
En de officiële doorgang met de Haverlaan (wijk) naar het speelplein via een brug over de vijver  is opnieuw aangevraagd ! (was er op de vergadering in april en in de media door LMH niet beloofd de brug te schrappen van de plannen??????)

Dit alles heeft tot gevolg dat niet alleen de Sander de Vosstraat, maar ook de hele wijk en het dorp van Koningshooikt te maken zal krijgen met zware en ondraagbare overlast.

Enkele grondige bezwaren: wateroverlast wordt enorm vergroot in een  watergevoelig gebied, appartementen in eerste lijn tussen eengezinswoningen, appartementsblok in tweede lijn met een bouwhoogte van 9,20 m en een lengte van meer dan 100 m, absolute schending hierdoor van de privacy, verharding van groot deel aanwezig groen, verwijderen van de bomen aan de straatkant voor een afvalstraat, toename met meer dan 30 gezinnen en dus meer dan 100 inwoners op 1 stuk grond, afnemen van rust en veiligheidsgevoel, waardevermindering van de omliggende percelen, overschrijden van de draagkracht van de grond, – van de aanwezige inwoners, enorme toename van het verkeer door meer dan 50 parkeerplaatsen (33 ondergronds te voorzien), het creëren van een onveilig gevoel en verlagen van de levenskwaliteit van de omwonenden, …

Registratie op deze website zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft van al onze verdere acties en het verloop in deze zaak.

Wil je mee een bezwaarschrift indienen tegen deze bouwaanvraag, graag!!!
Hoe?
Vóór vrijdag 2 maart 2012 een aangetekende brief (bezwaarschrift) versturen aan het College van Burgemeester en Schepenen – Stadsbestuur Lier
Grote Markt 57
2500 Lier
Betreft stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 2011/333 – door Lierse Maatschappij voor Huisvesting voor perceel Sander de Vosstraat 18 – Lier, kadaster gekend (afd. 4) sectie B nr. 478N
Je kan je brief ook persoonlijk gaan afgeven op de dienst Ruimtelijke Ordening te Lier, dit ook vóór vrijdag 2 maart 2012 en een dubbel laten aftekenen voor ontvangst.Ontwerp van een brief / bezwaarschrift: vanaf +/- zaterdag vind je op deze website een voorbeeld. Het staat je vrij dit te downloaden en aan te vullen met je eigen identiteitsgegevens + eventueel bijkomende opmerkingen en ondertekend te bezorgen aan het schepencollege zoals hierboven beschreven. Dit zou voor de omwonenden een grote steun betekenen! Wij weten dat we hier niet alleen staan met ons bezwaar en dit project ondraaglijk is voor vele inwoners van Koningshooikt. Van opvang voor bejaarden is in dit project geen sprake, gelet op de omvang en grootte van de appartementen, wat wijst op zuivere sociale woningen!

Mocht je nog vragen hebben, je steun willen verlenen (onder welke vorm dan ook) tegen dit project van de LMH, dan kan je ons steeds bereiken via registratie op onze site of aan te bellen bij aangrenzende buren. We kunnen alle steun tegen deze bouwaanvraag gebruiken.

Vriendelijke groeten van terecht verontruste buren.

Vereenvoudiging watertoets goedgekeurd door Vlaamse Overheid

Vlaamse regering vereenvoudigt watertoets

De Vlaamse regering heeft vrijdag de vereenvoudiging van de watertoets goedgekeurd. De watertoets dient om waterschade te helpen voorkomen, nog voor bouwwerken effectief van start gaan. Voor sommige overheidsdiensten bleek de watertoets echter te complex. Bovendien gingen niet alle overheden er op dezelfde wijze mee om. Dat zou voortaan voorbij moeten zijn.

http://www.watertoets.be

Bron: Belga

Afgifte petitie met 536 handtekeningen op 27 juni 2011

Op maandag 27 juni 2011 hebben we zoals beloofd onze petitie afgegeven aan Mevr. de burgemeester Marleen Vanderpoorten en schepen van Ruimtelijke ordening Guido Van den Bogaert. Daar vernamen we officiëel dat de huidige bouwaanvraag is ingetrokken, en dat de procedure dus weer van voor af aan begint.

Nieuwe bouwaanvraag, nieuwe bezwaarperiode, …
Privacy bleek echter geen probleem te zijn voor de schepen alsook het bouwen in tweede lijn geen issue in de vorige bouwaanvraag. Het perceel is ook niet watergevoelig volgens hem.

Verschil is wel dat nu de stad Lier ontvoogd is inzake Ruimtelijk Ordening, de stad zelf de bouwaanvraag mag goedkeuren of afkeuren. Wat ook wil zeggen dat ze zich niet meer kunnen verschuilen achter positief advies van de provincie, als ze hiermee doorgaan negeren ze gewoon de 370 omwonende gezinnen die hiertegen NEEN hebben gezegd …