Stand van zaken

Op 20 juni is er via 3 advocaten door 212 personen beroep aangetekend bij de bestendige deputatie. Deze heeft nu tot 04/10/2012 de tijd om te beslissen; we zullen nog gehoord worden voor die datum.

Dit beroep werkt schorsend, de LMH mag dus niet beginnen aan de afbraak. Als de termijn verloopt zonder beslissing wordt het beroep verworpen. Als onze beroepen verworpen worden hebben we 45 dagen om beroep aan te tekenen bij de Raad van Vergunningsbetwistingen, waar dan alweer een heel administratief circus begint…

Maar voorlopig is het dus wachten op de beslissing van de bestendige deputatie. Deze beslissing wordt aangeplakt ter plaatse. Wij houden u op de hoogte !

DuimenDraaien