Bestendige deputatie Provincie Antwerpen vraagt nieuw en grondig openbaar onderzoek

De Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen heeft een een nieuw en grondig openbaar onderzoek gevraagd.
Een definitieve beslissing is er dus nog niet genomen.

Wel was het verslag van de provinciaal ambtenaar voor Ruimtelijke Ordening zeer duidelijk: op 3 punten voldeed de bouwaanvraag van de LMH niet !

  1. De aanvraag was wettelijk niet in orde wegens te laat medegedeeld aan de aangrenzende buren
  2. één van de aangrenzende buren was zelfs niet op de hoogte gebracht
  3. het project voldoet niet op gebied van Ruimtelijke Ordening wegens te grote ruimtelijke impact

Ter verduidelijking het besluit van de provinciaal ambtenaar voor wat betreft Ruitemijke Ordening:

“Er dient geconcludeerd te worden dat principieel de gevraagde functie en inplanting in de gegeven context aanvaardbaar zijn, doch dat het momenteel ingediende voorstel (gebouw B) visueel een te grote ruimtelijke impact heeft en er derhalve gekomen moet worden tot een meer bescheiden project dat meer aansluit op de schaal van het gebouwde in de omgeving. Om deze reden kan de aanvraag zoals ze nu voorligt niet voor vergunning in aanmerking komen.”

De éénduidige verslaggeving in de Gazet Van Antwerpen (zie hieronder) getuigt van éénzelfde teneur als voorheen. Directeur Marc Vanden Eynde  van de LMH beweert dat de bestendige deputatie geen bezwaren had buiten te laat of niet verwittigen, terwijl hij hetzelfde verslag heeft gekregen van de provinciaal ambtenaar en in dezelfde hoorzitting zat. Larie en apekool.

Bron GVA:

http://www.gva.be/regio-antwerpen-zuid/lier/provincie-vernietigt-bouwvergunning-voor-site-withof.aspx

Tot slot nog een fragment van Middagpost op Radio 2, inclusief het radiointerview met Jurgen Wouters:
[ca_audio url="http://www.koningshooikt.net/wp-content/uploads/2012/08/radio2_jurgen_20120827.mp3" width="500" height="27" css_class="codeart-google-mp3-player"]
Radio2

Graag allemaal jullie reacties ! Nog liefst zelf op de pagina van de GVA, daar hebben we een zo groot mogelijk publiek. Het is hoog tijd dat de gemeenschap beseft hoe er door sommige politici wordt omgegaan met mensen, hoe loze beloftes worden gedaan, hoe sommigen zich ‘untouchable’ wanen …