Provincie trekt de bouwvergunning in !

Graag willen we u via deze weg laten weten dat de huidige bouwaanvraag van de LMH ongeldig is verklaard door de Bestendige Deputatie (provincie) !
Deze moest op vraag van de Raad der Vergunningsbetwistingen een nieuwe beslissing nemen die beter gefundeerd was.

Hiertoe hebben ze ons, de LMH en Stad Lier uitgenodigd voor een gesprek om onze standpunten hierin te kennen.
Het huidige stadsbestuur heeft ervoor gekozen om het advies van de provinciaal ambtenaar wél te volgen, en dus de vergunning niet (meer) te verlenen wegens te grootschalig.

De Bestendige Deputatie heeft daarop haar vorige beslissing herzien en de bouwvergunning ongeldig verklaard.

Wij wachten nu nog op een officieel antwoord, als dat er is laten we het jullie natuurlijk meteen weten.