Statusupdate Withof

Beste Buren ,

Hier nog een statusupdate om toch een beetje weerwerk en objectievere informatie mee te geven dan wat de lokale correspondent u voorschotelt in de media.
Die laatste heeft in deze zaak enkel oor naar de mening van de politiek, hij zal misschien niet graag bijten in de hand die hem voedt …

Ondertussen reeds drie weken geleden was er een informatievergadering in het Koningshof over de nieuwe bouwaanvraag die de LMH wil indienen voor het project Withof.
Buiten de rechtstreekse buren, enkele belanghebbenden en vooral wat politiekers waren er niet zo veel aanwezigen.
De LMH had een niet-objectieve moderator ingeschakeld die de infovergadering moest leiden en vooral ‘vakkundig’ en op arrogante wijze vragen afblokte.

Ze hebben een voorstelling gegeven over de bouwplannen en de inplanting van het gebouw.
Een deel van de technische studie is afgerond, maar was nog onvolledig want het belangrijkste stuk ontbrak nog: een gedegen studie naar de impact op de waterhuishouding en infiltratieproblematiek.
En daarmee bedoelen we niet de ‘papieren’ watertoets waarvan gebleken is dat die niet volstaat in veel gevallen.
Opmerkelijk daarbij was dat Grontmij, verantwoordelijk voor de omgevingsaanleg en technische plannen, niet op de hoogte was van de niveauverschillen tussen het domein van het Withof en de omliggende percelen.

Een andere van onze vooraf besproken eisen was het verdwijnen van de 3de bouwlaag.
Daarin zitten nu nog 3 appartementen, maar laat dat net de grootste zijn,
met 3 slaapkamers, die dus zeker niet in aanmerking komen voor andersvaliden en ouderen.
Er is dan wel een toewijzingsreglement opgesteld vanuit de Stad Lier, maar dat biedt nog steeds geen garanties voor de ouderen uit Koningshooikt.

Er is ook nog niets gedaan aan de schaalgrootte van het project.
Er zijn wel minder appartementen, maar de buitenafmetingen van het project blijven in het nieuwe ontwerp hetzelfde.
Even hoog, even breed, even diep onder de grond, en even ontzettend lang …
Nochtans één van de bezwaren die de Raad van Vergunningsbetwistingen had op de vorige bouwaanvraag: te grootschalig voor de omgeving.

De nieuwe bouwaanvraag wordt verwacht eind dit jaar.
Zolang er niets gedaan is aan de overblijvende vragen zullen wij hiertegen blijven bezwaar indienen:
– een gedegen onderzoek naar de impact op de waterhuishouding van de omgeving
– het verdwijnen van de derde bouwlaag
– keiharde garanties voor toekenning van de woonunits aan allen ouderen en andersvaliden

Er is nog niets definitief, en tegen die volgende bouwaanvraag kan dus opnieuw door éénieder wel degelijk bezwaar worden ingediend.

We houden u vanzelfsprekend op de hoogte !

Vriendelijke groeten,
de buren van het Withof