Statusupdate Withof december 2015

Beste buren,

graag houden we jullie op de hoogte van de huidige stand van zaken.
Begin september organiseerde de LMH een infosessie in de parochiezaal naar aanleiding van hun nieuwe plannen. Als directe buren hebben we daar onze ongerustheid geuit over de waterhuishouding op en rond het project. We hebben hen daar openlijk de vraag gesteld of ze zouden willen meewerken als wij zelf een bijkomend onderzoek zouden willen bekostigen om de waterproblematiek voor eens en voor altijd uit te klaren. Ze hebben daar toe positief op geantwoord en hun volledige medewerking toegezegd, iets waar we zeer tevreden mee waren.
Voor alle duidelijkheid: als er geen probleem is of zal zijn met de waterhuishouding, dan is dat voor ons een afgesloten zaak ! Maar laat dat nu het enige zijn dat nog niet onderzocht is en waar dus geen duidelijkheid over bestaat.

Via onze raadsheer hebben we dan de vraag gesteld of we de plannen mochten hebben, iets wat de gespecialiseerde firma nodig heeft om een degelijke impact analyse te maken, maar deze worden ons geweigerd !

Wij hebben nochtans steeds zelf bereidwillig meegewerkt Phenq, op elke uitnodiging ingegaan, elke vergadering bijgewoond, hun architect bij ons maten en foto’s komen laten nemen, …
Wij betreuren het ten zeerste dat er blijkbaar publiekelijk wel kan gezegd worden dat ze willen meewerken, maar in de praktijk verzaken aan hun belofte.

Het enige wat wij als buren willen is transparantie en duidelijkheid, en een project dat past in de omgeving, meer niet.
Wat ons nog rest is het openbaar onderzoek, maar het spreekt voor zich dat een gedegen studie niet mogelijk is op een termijn van amper 30 dagen.
Het lijkt ons eerder dat ze die transparantie zelf niet willen, of misschien onzeker zijn over het resultaat van een mogelijk onderzoek ? Jammer, erg jammer.

Wordt vervolgd …