Bouwaanvraag Withof: stand van zaken

Beste buren,

tijd om even een overzichtje te maken.

Onze bezwaren tegen de lopende bouwaanvraag zijn nog steeds in behandeling door de stadsdiensten. Tot op vandaag hebben we nog geen feedback gekregen op onze 273 bezwaarschriften.

Vorige maand is op de gemeenteraad het ‘openbaar domein’ goedgekeurd (link en link)  .

Ondertussen is 2 weken geleden een bouwaanvraag voor 17 nieuwbouwappartementen op de site van Villa Castel Vera (Sluislaan te Lier) geweigerd door het schepencollege omdat de perceelsbezetting te groot is (link) . Voor het Withof is de perceelsbezetting nog groter !
2 maten 2 gewichten ?

Ondertussen is 2 dagen geleden door datzelfde schepencollege een verkavelingsvergunning geweigerd voor de Beyersevelden in Lier (link).
Reden: problemen met de waterhuishouding. Eén van de belangrijkste punten in onze bezwaren !
Aangetoond door een onafhanklijk studiebureau gespecialiseerd in deze materie.
Wederom: 2 maten 2 gewichten ?
Volgens het studiebureau moet er een groter buffer- en overhevelingsmechanisme worden voorzien om de waterhuishouding niet te drastisch te verstoren. Aangezien dit nu openbaar domein is komt dat dan ten laste van de Stad ?

Vreemd ook nog altijd dat de politieke meerderheid zo’n bocht maakt rond dit project (link). Eerst waren ze tegen (link), en zeiden ze dat er geen draagvlak was voor het huidige project.
Quote: ” De N-VA kiest resoluut voor een kleinschalig rust- en verzorgingstehuis in het Withof, dat ervoor kan zorgen dat de Hooiktenaren hun zorgbehoevende familieleden niet meer moeten gaan
bezoeken in Putte, Berlaar, Lier of Heist-op-den-Berg”.
Het project is nog steeds even hoog, even lang en even diep. Er is dus weinig aan de schaal gewijzigd.
Maar enkele weken geleden stak er toch een foldertje in onze brievenbussen waarin N-VA het nieuwe project promoot. Vreemd ?
Enkele bewoners van sociale woningen op de Mechelbaan wisten ons te vertellen dat de directeur van de LMH hen recent gezegd had dat ze binnenkort moesten verhuizen naar het Withof. Wat is daar aan de hand ? Die mensen is dat zeker gegund, maar dat zijn toch geen bejaarden en andersvaliden ?
En er is toch nog geen bouwvergunning ?
Als nu zelfs CD&V 3 dagen geleden al claimt (link) dat N-VA nu hun project gaat realiseren, dan fronsen onze wenkbrauwen zich toch wel eventjes.

Met de wateroverlast van de voorbije weken – waar we deze keer in Koningshooikt gelukkig grotendeels van bespaard zijn gebleven – in ons achterhoofd blijven we ons ernstige zorgen maken over dit project.
Zelfs al weten ze dat de huidige watertoets niet afdoende is (link) dan nog blijft men bouwen in overstromingsgebied (link).
Ook in dit dossier toont een extern bureau aan dat de voorziene waterhuishouding niet afdoende is (inzage verslag op verzoek).

Vorig jaar is het project aan de Elzenlaan in Lier (link, link en link) voor de 4de keer aangepast. Ook daar is het voor de één te “zwaar en onesthetisch”, voor de ander is er niets aan de hand..

Ondanks al de tegenstrijdigheden en rariteiten in het dossier Withof lijkt ons bestuur dus wel degelijk een gezonde visie te hebben wat betreft waterhuishouding en perceelsbezetting in bouwprojecten.
Alleen lijkt dat op het project Withof allemaal niet van toepassing …

Een gebrek aan consequent beleid of een politiek spel ?