Bouwaanvraag Withof: status december 2016

LMH heeft maandag 19/12 de beslissing van de Bestendige Deputatie tegen het ingediende beroep inzake het Withof-project uitgehangen (niet gedateerd document). Zoals iedereen weet werd er beroep ingediend bij de Bestendige Deputatie tegen de beslissing van het schepencollege om een vergunning uit te reiken inzake het Withof-project.

De Bestendige Deputatie moest behoorlijk zijn tijd nemen omdat het dossier met haken en ogen aan elkaar hangt en kwam (zoals bezwaarindieners) tot de conclusie dat er zelfs geen brandweerverslag was ingediend. Dit werd dan in allerijl opgemaakt. Conclusie van dit brandweerverslag was dat er zelfs geen brandtrap voorzien was in het grote gebouw dat in 2e-lijn gebouwd wordt. De bewoners zouden in geval van brand als ratten in een val gezeten hebben.

De Bestendige Deputatie heeft dan een maand (!) de tijd genomen om een verslag op te stellen om toch maar een voorwaardelijke vergunning te kunnen toekennen waar er oa op gewezen wordt dat er nog een brandtrap moet voorzien worden. Dat het bouwen van een brandtrap moet voldoen aan stedenbouwkundige voorschriften (met alle regels vandien), daar rept de Deputatie met geen woorden over.

Ook over de grote bezorgdheid inzake de dramatische waterhuishouding wordt niet gesproken, men heeft zelfs niet de moeite gedaan om dit te laten onderzoeken. Iedereen weet hoe een regennacht in 1998 alles vanaf het Withof tot in de Fruithoflaan onder water heeft gezet. Experts hadden er op gewezen dat het project Withof  precies gelegen is waar de ondergrondse stromingen van de Itterbeek en de Schollebeek samen komen. Het laat te wensen over dat Male edge review zelfs 2 schepenen uit Koningshooikt, zelf wonende in de Sander De Vosstraat, wel op de hoogte zijn van deze dramatische waterhuishouding, maar zich hier niet eens vragen bij stellen.

Als directe omwonenden en bezorgde inwoners van Koningshooikt kunnen we hier niet mee akkoord gaan en zullen hiertegen beroep aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen die dit dossier zullen behandelen zonder politieke druk van NV-A Lier en Open VLD Lier..

Hooiktenaren die dit ook wensen te doen kunnen ons dit altijd laten weten.