Update stand van zaken Withof

Beste buren,

even opnieuw een kleine update over de stand van zaken omtrent het Withof.

Op 11/12/2017 heeft het schepencollege zoals verwacht opnieuw een vergunning verleend aan de LMH voor de aangevraagde plannen.
Dit is de 3de vergunning voor 4 aanvragen; eentje werd door de LMH zelf ingetrokken nog voor er een beslissing werd genomen.
Op 9/1/2018 heeft LMH deze beslissing dan ook uitgehangen, hoewel dit wettelijk binnen de 10 kalenderdagen moest gebeuren.
De regels zijn er enkel voor de gewone burger, nietwaar …

Tegen de vorige (2de) vergunning (13/06/2016) is nog steeds een beroep hangende bij de Raad voor Vergunningsbetwisting.
Daarnaast is er ook nog steeds een beroep hangende bij de Raad van State tegen de beslissing van de gemeenteraad inzake wegenis.
Beide beroepen werden niet afgewacht, er zijn ondertussen nog 2 nieuwe beslissingen genomen door de gemeenteraad ivm wegenis en rooilijn.

Intussen werd, zoals u wellicht gemerkt heeft, ook niet gewacht met de afbraak van het Withof. De historische site waarrond Koningshooikt is ontstaan heeft plaatsgemaakt voor een kale vlakte.
De eens zo kenmerkende kastanjebomen die het straatbeeld van het centrum van Koningshooikt en de Sander De Vosstraat mee bepaalden, zijn er niet meer.
De afbraakwerken zelf liepen ook niet echt van een leien dakje, letterlijk. Zonder enige verwittiging werd eerst alle asbest afgebroken door een asbestfirma. Vermoedelijk zal dat zowat heel de wijk zijn doorgewaaid.
De kranen voor de afbraak werden geleverd om 4u in de ochtend, de afbraakwerken startten steeds om 6h30, ook op zaterdag.

Dit verhaal is al bezig sinds 2011, en heeft al heel veel energie gevraagd en onwaarschijnlijk veel geld gekost aan de belastingbetaler.
Desondanks blijven wij en onze buren hiertegen in beroep gaan, niet goed is niet goed.
Zolang er geen aanvaardbaar project op tafel ligt dat voldoet aan de noden van Koningshooikt, draagbaar is door buren en nabije omgeving atarax precio, én watertechnisch en bouwkundig in orde is, zullen er altijd voldoende gemotiveerde mensen en onderbouwde argumenten blijven waardoor er nog niet gebouwd zal worden.
De aankomende verkiezingen zullen er zeker weer geen goed aan doen.
Er wordt langs alle kanten gezwegen over dit project, maar de beslissingen van het Stadsbestuur spreken duidelijk voor zich.