Update Withof september 2018

Tijd voor een kleine update.

Ondertussen zijn we weer enige tijd en juridische stappen verder.
Dit begint meer op een financiële uitputtingsstrijd te lijken, met ongelijke wapens: wij tegen de LMH/Stad (gefinancierd door de belastingbetaler) …

Stand van zaken: ons beroep tegen de 2de bouwaanvraag werd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet gevolgd. Een bouwaanvraag waarvan LMH zelf weet dat ze niet voldoet, vandaar de derde en nog lopende aanvraag.
Vanzelfsprekend gaan we nog wel naar Cassatie betreffende de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die uitspraak is weinig gefundeerd en gaat in tegen een eerdere gelijkaardige beslissing.

Ondertussen is het Withof afgebroken en is de open ruimte weer ingenomen door de natuur. Een welkome afwisseling in de hoogbouw die ons Koningshooikt tegenwoordig moet huisvesten.

Een tijdje geleden kwam er een ander initiatief in de picture, één dat we mee onderschreven hebben, Lier HerSchapen (http://www.herschapen.be)
Ga zeker eens een kijkje nemen. Dit initiatief strookt volledig met onze visie.
Vreemd is wel dat de politieke reacties op dit initiatief, en dan zeker van de meerderheidspartijen die het project Withof ondersteunden, lijnrecht tegenover de aard van het poject Withof staan.
Inbreiding ipv uitbreiding is ok, maar zijn we niet aan de grens van de hoogbouw, megaprojecten en woontorens gekomen ?
N-VA pleit voor afkoeling van de stadsgroei. Hoogbouw dient strikt begrensd te worden. Nieuwe projecten moeten zich aanpassen aan het karakter adderall van de omliggende wijk. Ze willen bij sociale woningbouw vooral inzetten op kleinschalige projecten.
Betekent dat dan dat het project Withof on hold staat ?

Er wordt door bijna alle politieke partijen verwezen naar de Bouwmeester Scan (https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/subsite/bouwmeester-scan).
Maar ook dat is maar een instrument. In bijna alle grote steden beginnen met de klimaatverandering enkele punten pijnlijk duidelijk te worden.
De hitte is soms niet meer te harden of weg te krijgen. We hebben meer open ruimte nodig, minder beton, minder apartementen, meer ruimte tussen gebouwen …

Wij kijken alvast met spanning uit naar het vervolg. En houden jullie zoals beloofd op de hoogte.