Update Withof september 2018

Tijd voor een kleine update.

Ondertussen zijn we weer enige tijd en juridische stappen verder.
Dit begint meer op een financiële uitputtingsstrijd te lijken, met ongelijke wapens: wij tegen de LMH/Stad (gefinancierd door de belastingbetaler) …

Stand van zaken: ons beroep tegen de 2de bouwaanvraag werd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet gevolgd. Een bouwaanvraag waarvan LMH zelf weet dat ze niet voldoet, vandaar de derde en nog lopende aanvraag.
Vanzelfsprekend gaan we nog wel naar Cassatie betreffende de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die uitspraak is weinig gefundeerd en gaat in tegen een eerdere gelijkaardige beslissing.

Ondertussen is het Withof afgebroken en is de open ruimte weer ingenomen door de natuur. Een welkome afwisseling in de hoogbouw die ons Koningshooikt tegenwoordig moet huisvesten.

Een tijdje geleden kwam er een ander initiatief in de picture, één dat we mee onderschreven hebben, Lier HerSchapen (http://www.herschapen.be)
Ga zeker eens een kijkje nemen. Dit initiatief strookt volledig met onze visie.
Vreemd is wel dat de politieke reacties op dit initiatief, en dan zeker van de meerderheidspartijen die het project Withof ondersteunden, lijnrecht tegenover de aard van het poject Withof staan.
Inbreiding ipv uitbreiding is ok, maar zijn we niet aan de grens van de hoogbouw, megaprojecten en woontorens gekomen ?
N-VA pleit voor afkoeling van de stadsgroei. Hoogbouw dient strikt begrensd te worden. Nieuwe projecten moeten zich aanpassen aan het karakter adderall van de omliggende wijk. Ze willen bij sociale woningbouw vooral inzetten op kleinschalige projecten.
Betekent dat dan dat het project Withof on hold staat ?

Er wordt door bijna alle politieke partijen verwezen naar de Bouwmeester Scan (https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/subsite/bouwmeester-scan).
Maar ook dat is maar een instrument. In bijna alle grote steden beginnen met de klimaatverandering enkele punten pijnlijk duidelijk te worden.
De hitte is soms niet meer te harden of weg te krijgen. We hebben meer open ruimte nodig, minder beton, minder apartementen, meer ruimte tussen gebouwen …

Wij kijken alvast met spanning uit naar het vervolg. En houden jullie zoals beloofd op de hoogte.

Update stand van zaken Withof

Beste buren,

even opnieuw een kleine update over de stand van zaken omtrent het Withof.

Op 11/12/2017 heeft het schepencollege zoals verwacht opnieuw een vergunning verleend aan de LMH voor de aangevraagde plannen.
Dit is de 3de vergunning voor 4 aanvragen; eentje werd door de LMH zelf ingetrokken nog voor er een beslissing werd genomen.
Op 9/1/2018 heeft LMH deze beslissing dan ook uitgehangen, hoewel dit wettelijk binnen de 10 kalenderdagen moest gebeuren.
De regels zijn er enkel voor de gewone burger, nietwaar …

Tegen de vorige (2de) vergunning (13/06/2016) is nog steeds een beroep hangende bij de Raad voor Vergunningsbetwisting.
Daarnaast is er ook nog steeds een beroep hangende bij de Raad van State tegen de beslissing van de gemeenteraad inzake wegenis.
Beide beroepen werden niet afgewacht, er zijn ondertussen nog 2 nieuwe beslissingen genomen door de gemeenteraad ivm wegenis en rooilijn.

Intussen werd, zoals u wellicht gemerkt heeft, ook niet gewacht met de afbraak van het Withof. De historische site waarrond Koningshooikt is ontstaan heeft plaatsgemaakt voor een kale vlakte.
De eens zo kenmerkende kastanjebomen die het straatbeeld van het centrum van Koningshooikt en de Sander De Vosstraat mee bepaalden, zijn er niet meer.
De afbraakwerken zelf liepen ook niet echt van een leien dakje, letterlijk. Zonder enige verwittiging werd eerst alle asbest afgebroken door een asbestfirma. Vermoedelijk zal dat zowat heel de wijk zijn doorgewaaid.
De kranen voor de afbraak werden geleverd om 4u in de ochtend, de afbraakwerken startten steeds om 6h30, ook op zaterdag.

Dit verhaal is al bezig sinds 2011, en heeft al heel veel energie gevraagd en onwaarschijnlijk veel geld gekost aan de belastingbetaler.
Desondanks blijven wij en onze buren hiertegen in beroep gaan, niet goed is niet goed.
Zolang er geen aanvaardbaar project op tafel ligt dat voldoet aan de noden van Koningshooikt, draagbaar is door buren en nabije omgeving atarax precio, én watertechnisch en bouwkundig in orde is, zullen er altijd voldoende gemotiveerde mensen en onderbouwde argumenten blijven waardoor er nog niet gebouwd zal worden.
De aankomende verkiezingen zullen er zeker weer geen goed aan doen.
Er wordt langs alle kanten gezwegen over dit project, maar de beslissingen van het Stadsbestuur spreken duidelijk voor zich.

Afbraak Withof: een woordje uitleg

Beste Hooiktenaars,

toch even een kleine briefing over wat er momenteel gaande is rond het project Withof.

Tot onze grote verbazing zagen we eind vorige week Eandis de nutsleidingen afkoppelen, en een grote kraan verschijnen op het Withof.
In de loop van deze week zijn ze dan begonnen met de afbraak van het Withof.
Een beetje een verrassing voor ons, want we hadden een mondelinge toezegging dat er met geen werken begonnen zou worden zolang de bouwaanvraag nog in beroep was. Politiekers, openbare instellingen en hun beloften hé …

Trouwens best ineens een misverstand uit de wereld helpen. De afbraakwerken zijn jammer, want het Withof, vroeger de Triesthoeve, is het gebouw en de locatie waarrond Hooikt ooit ontstaan is. Maar op zich kunnen we geen bezwaar hebben tegen de afbraak ervan, dat is het goed recht van de huidige eigenaars. Er iets op neerzetten waartegen zoveel mensen bezwaar hebben is iets helemaal anders …

En weet u, de huidige afbraakwerken hebben NIETS te maken met het nieuwe gele papier dat uithangt.
De Lierse Maatschappij voor Huisvesting (LMH) weet maar al te goed dat er nog vanalles schort aan de bouwaanvraag waartegen momenteel nog steeds beroep lopende is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
Maar, ze hebben al maar een nieuwe aanvraag ingediend op basis van onze vorige bezwaren en het brandweerverslag dat terecht opmerkte dat er wat ontbrak. En zelfs de nieuwe bouwaanvraag bevat nog vele fouten en gebreken, waarbij als belangrijkste de waterhuishouding nog niet is aangepast aan wat door onafhankelijke experts werd aangegeven als noodzakelijke voorzieningen.

Er zullen dus nog bouwaanvragen volgen, en processen. Voor ons op onze eigen kosten, voor hun op kosten van de belastingbetaler. Wij dus weer, maar ook u! En politiekers die de mensen vanalles beloven dat ze niet hard kunnen maken.
Er was ons ook beloofd steeds in overleg te gaan, maar dat is bij deze weer een loze belofte gebleken.
Voor ons als directe omwonenden zijn het verdwijnen van de derde bouwlaag en een correcte waterhuishouding cruciaal en een sine qua non, voor de hele achterliggende wijk vooral de waterhuishouding.
Een particulier of zelfs projectontwikkelaar mag NOOIT zoiets bouwen, waarom de LMH dan wel ?
Een terras op de eerste verdieping met zicht op alle omwonenden, dat mag gewoonweg niet.
Ondergrondse garages, dat mag daar niet wegens provigil te precaire waterhuishouding.
3 bouwlagen, dat mag daar niet.
Bouwen in 2de lijn (achter je buren), dat mag je daar niet.

Wij zijn absoluut niet tegen voorzieningen voor ouderen, maar de 3-kamerappartementen in de 3de bouwlaag en in de voorste blok doen ons anders vermoeden, net als de ‘bakfietsparkings’ die voorzien zijn in de nieuwe bouwaanvraag waar het openbaar onderzoek nu voor lopende is.

De afbraak van het Withof gaan we niet tegenhouden, maar de moment dat ze een schop in de grond steken voor bouwwerken doen we dat wél.
Tot er een leefbaar project op tafel ligt, geen mastodont van 110 meter lang en 3 verdiepingen hoog (+1 onder de grond!)

Steeds meer mensen delen onze mening als ze de inhoud van het project kennen. Er zijn dan ook tegen de nieuwe bouwaanvraag nog veel meer bezwaren die zullen ingediend worden dan bij de vorige.
Desondanks blijft de LMH en het gros van de politiekers proberen het project in zijn huidige vorm door de strot van de Hooiktenaren te duwen.
Op onze kosten. Straf …

 

Bezwaar tegen nieuwe bouwaanvraag Withof

Beste buren,

zoals jullie waarschijnlijk al hadden vernomen heeft de Lierse Maatschappij voor Huisvesting opnieuw een bouwaanvraag ingediend voor het project Withof.
Een beetje vreemd want de bouwaanvraag is op enkele kleine details dezelfde als die van vorig jaar, waartegen nog een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwisting hangende is.
Administratief werden in de bouwaanvraag de dossierkosten geactualiseerd, en een evacuatietrap werd voorzien zoals werd opgermerkt in het brandweerverslag.

Er is dus nog steeds niets gedaan aan de waterhuishouding, wat door een externe expert toch duidelijk werd aangetoond als noodzakelijk.
Ook blijft de derde bouwlaag bestaan, met daarin de drieslaapkamerappartementen, niet echt typisch iets voor de ‘ouderen van Koningshooikt’.
Dit bewijzen evenzo de 12 parkings voor bakfietsen die voorzien zijn …

Ondanks het feit dat we geloven dat dus ook deze bouwaanvraag het niet zal halen (er zijn nog te veel hangende punten), moeten we ook tegen deze bouwaanvraag weer bezwaar indienen om een haalbaar project te verzekeren voor de hele omgeving.
We hebben opnieuw een voorbeeld bezwaarschrift opgesteld tegen deze nieuwe bouwaanvraag. Dit voorbeeld kan u downloaden, afprinten en ondertekenen.

U kan dit zelf aangetekend versturen naar het Stadsbestuur, ofwel brengt u een ondertekende versie binnen op Sander de Vosstraat 16. Daar liggen ook afgedrukte exemplaren klaar ter ondertekening.
Als er per gezin meerdere gezinsleden willen tekenen kan augmentin 250 er per persoon 1 bezwaarschrift apart ondertekend worden.

Doe dit ten laatste tegen vrijdag 25/08.


UPDATE:  door een administratieve fout van de Stad Lier is de Bouwaanvraag opnieuw uitgehangen, ditmaal getekend en gedateerd.
De termijn verloopt nu op 09/09 !


Wij rekenen op jullie !

Download hier het voorbeeld bezwaarschrift

Bouwaanvraag Withof: status december 2016

LMH heeft maandag 19/12 de beslissing van de Bestendige Deputatie tegen het ingediende beroep inzake het Withof-project uitgehangen (niet gedateerd document). Zoals iedereen weet werd er beroep ingediend bij de Bestendige Deputatie tegen de beslissing van het schepencollege om een vergunning uit te reiken inzake het Withof-project.

De Bestendige Deputatie moest behoorlijk zijn tijd nemen omdat het dossier met haken en ogen aan elkaar hangt en kwam (zoals bezwaarindieners) tot de conclusie dat er zelfs geen brandweerverslag was ingediend. Dit werd dan in allerijl opgemaakt. Conclusie van dit brandweerverslag was dat er zelfs geen brandtrap voorzien was in het grote gebouw dat in 2e-lijn gebouwd wordt. De bewoners zouden in geval van brand als ratten in een val gezeten hebben.

De Bestendige Deputatie heeft dan een maand (!) de tijd genomen om een verslag op te stellen om toch maar een voorwaardelijke vergunning te kunnen toekennen waar er oa op gewezen wordt dat er nog een brandtrap moet voorzien worden. Dat het bouwen van een brandtrap moet voldoen aan stedenbouwkundige voorschriften (met alle regels vandien), daar rept de Deputatie met geen woorden over.

Ook over de grote bezorgdheid inzake de dramatische waterhuishouding wordt niet gesproken, men heeft zelfs niet de moeite gedaan om dit te laten onderzoeken. Iedereen weet hoe een regennacht in 1998 alles vanaf het Withof tot in de Fruithoflaan onder water heeft gezet. Experts hadden er op gewezen dat het project Withof  precies gelegen is waar de ondergrondse stromingen van de Itterbeek en de Schollebeek samen komen. Het laat te wensen over dat Male edge review zelfs 2 schepenen uit Koningshooikt, zelf wonende in de Sander De Vosstraat, wel op de hoogte zijn van deze dramatische waterhuishouding, maar zich hier niet eens vragen bij stellen.

Als directe omwonenden en bezorgde inwoners van Koningshooikt kunnen we hier niet mee akkoord gaan en zullen hiertegen beroep aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen die dit dossier zullen behandelen zonder politieke druk van NV-A Lier en Open VLD Lier..

Hooiktenaren die dit ook wensen te doen kunnen ons dit altijd laten weten.

Bouwaanvraag Withof: stand van zaken

Beste buren,

tijd om even een overzichtje te maken.

Onze bezwaren tegen de lopende bouwaanvraag zijn nog steeds in behandeling door de stadsdiensten. Tot op vandaag hebben we nog geen feedback gekregen op onze 273 bezwaarschriften.

Vorige maand is op de gemeenteraad het ‘openbaar domein’ goedgekeurd (link en link)  .

Ondertussen is 2 weken geleden een bouwaanvraag voor 17 nieuwbouwappartementen op de site van Villa Castel Vera (Sluislaan te Lier) geweigerd door het schepencollege omdat de perceelsbezetting te groot is (link) . Voor het Withof is de perceelsbezetting nog groter !
2 maten 2 gewichten ?

Ondertussen is 2 dagen geleden door datzelfde schepencollege een verkavelingsvergunning geweigerd voor de Beyersevelden in Lier (link).
Reden: problemen met de waterhuishouding. Eén van de belangrijkste punten in onze bezwaren !
Aangetoond door een onafhanklijk studiebureau gespecialiseerd in deze materie.
Wederom: 2 maten 2 gewichten ?
Volgens het studiebureau moet er een groter buffer- en overhevelingsmechanisme worden voorzien om de waterhuishouding niet te drastisch te verstoren. Aangezien dit nu openbaar domein is komt dat dan ten laste van de Stad ?

Vreemd ook nog altijd dat de politieke meerderheid zo’n bocht maakt rond dit project (link). Eerst waren ze tegen (link), en zeiden ze dat er geen draagvlak was voor het huidige project.
Quote: ” De N-VA kiest resoluut voor een kleinschalig rust- en verzorgingstehuis in het Withof, dat ervoor kan zorgen dat de Hooiktenaren hun zorgbehoevende familieleden niet meer moeten gaan
bezoeken in Putte, Berlaar, Lier of Heist-op-den-Berg”.
Het project is nog steeds even hoog, even lang en even diep. Er is dus weinig aan de schaal gewijzigd.
Maar enkele weken geleden stak er toch een foldertje in onze brievenbussen waarin N-VA het nieuwe project promoot. Vreemd ?
Enkele bewoners van sociale woningen op de Mechelbaan wisten ons te vertellen dat de directeur van de LMH hen recent gezegd had dat ze binnenkort moesten verhuizen naar het Withof. Wat is daar aan de hand ? Die mensen is dat zeker gegund, maar dat zijn toch geen bejaarden en andersvaliden ?
En er is toch nog geen bouwvergunning ?
Als nu zelfs CD&V 3 dagen geleden al claimt (link) dat N-VA nu hun project gaat realiseren, dan fronsen onze wenkbrauwen zich toch wel eventjes.

Met de wateroverlast van de voorbije weken – waar we deze keer in Koningshooikt gelukkig grotendeels van bespaard zijn gebleven – in ons achterhoofd blijven we ons ernstige zorgen maken over dit project.
Zelfs al weten ze dat de huidige watertoets niet afdoende is (link) dan nog blijft men bouwen in overstromingsgebied (link).
Ook in dit dossier toont een extern bureau aan dat de voorziene waterhuishouding niet afdoende is (inzage verslag op verzoek).

Vorig jaar is het project aan de Elzenlaan in Lier (link, link en link) voor de 4de keer aangepast. Ook daar is het voor de één te “zwaar en onesthetisch”, voor de ander is er niets aan de hand..

Ondanks al de tegenstrijdigheden en rariteiten in het dossier Withof lijkt ons bestuur dus wel degelijk een gezonde visie te hebben wat betreft waterhuishouding en perceelsbezetting in bouwprojecten.
Alleen lijkt dat op het project Withof allemaal niet van toepassing …

Een gebrek aan consequent beleid of een politiek spel ?

 

 

Statusupdate & nieuwe bouwaanvraag

Beste buren,

het is alweer even geleden dat we u een statusupdate bezorgd hebben voor dit project.

Eerder dit jaar hebben we 2x samen gezeten met de Lierse Maatschappij voor Huisvesting en de architect van het eerste ontwerp.
De eerste maal zijn ze komen luisteren naar ons, ze zijn foto’s komen maken en metingen komen doen in enkele tuinen.
De tweede maal kwamen ze met een aangepast voorstel en meer details.

Aangezien er wel enkele wooneenheden minder zijn, maar er verder weinig fundamenteel gewijzigd is aan het ontwerp blijven wij zeer skeptisch.
De schaalgrootte blijft dezelfde, aan de waterhuishouding is quasi niets gewijzigd, de impact op de omgeving blijft dezelfde als voorheen.

De stad heeft haar best gedaan om ouderen enigszins voorrang te geven, maar een bejaardentehuis zal het nooit worden want de ‘erkende’ rusthuisbedden zijn allemaal naar Lier gegaan.
Er blijft maar 1 lift voor alle 26 woonéénheden, en het blijft sociale huisvesting, en dus niet toegankelijk voor iedereen .
De meeste wooneenheden hebben 2 slaapkamers, sommigen zelfs 3, en zijn dus niet echt gericht op ouderen maar wél op gezinnen.
Er zijn 5 wooneenheden met 1 slaapkamer, eerder typisch voor ouderen.

Volgende week houdt de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting een informatievergadering over de nieuwe bouwaanvraag.
Als u graag meer wil weten over dit project of uw mening rechtstreeks aan hen kwijt wil:

woensdag 9 september om 19h30 in zaal Koningshof (Mechelbaan 22 te Koningshooikt)
Eindtijd is voorzien om 20h15.

Om alvast een idee te geven hoe infiltratie- en watergevoelig onze gronden zijn: zie foto’s in bijlage
Daarvoor hoeft het zelfs niet hard te regenen …

Vriendelijke groet,
de buren van het Withof

Raad voor Vergunningsbetwisting vernietigt arrest van de Bestendige Deputatie !

Beste Buren,

we beseffen dat het al zeer lang stil is in dit verhaal, maar daar komt bij deze verandering in ! Wij waren – net als jullie – wachtende op het verdict …

Gisteren kwam er goed nieuws van onze advocaten: het arrest van de Bestendige Deputatie waarin de bouwaanvraag werd goedgekeurd is vernietigd !
Wegens onvoldoende motivatie tegen :
– een aantal bezwaren
– het negeren van het advies van de stedelijk ambtenaar
– het niet opmaken van een Milieueffectrapport (MER)

Het is nu opnieuw aan de Bestendige Deputatie (andere leden sinds de verkiezingen) om binnen de 105 dagen een beslissing te nemen, tenzij de LMH afstand doet van de bouwaanvraag …

We houden jullie op de hoogte !

Huidige stand van zaken

Beste buren,

Het is al een tijdje stil rond dit project, hoog tijd om nog eens duidelijk te laten weten wat de huidige stand van zaken is !
Nadat de Bestendige Deputatie de bouwaanvraag van de LMH ondanks een negatief advies van de stedenbouwkundig ambtenaar toch had goedgekeurd, is er beroep aangetekend bij de Raad van Vergunningsbetwistingen.
De LMH mag dus in principe beginnen met de werken terwijl we wachten op een uitspraak ten gronde, maar de LMH heeft laten weten dit niet te zullen doen (risico op nodeloze uitgaven moest de vergunning worden afgekeurd)
Wanneer de Raad van Vergunningsbetwistingen een uitspraak zal doen is moeilijk te zeggen; maar we houden jullie alleszins op de hoogte moest er iets veranderen …

Vriendelijke groet !

Stand van zaken

Op 20 juni is er via 3 advocaten door 212 personen beroep aangetekend bij de bestendige deputatie. Deze heeft nu tot 04/10/2012 de tijd om te beslissen; we zullen nog gehoord worden voor die datum.

Dit beroep werkt schorsend, de LMH mag dus niet beginnen aan de afbraak. Als de termijn verloopt zonder beslissing wordt het beroep verworpen. Als onze beroepen verworpen worden hebben we 45 dagen om beroep aan te tekenen bij de Raad van Vergunningsbetwistingen, waar dan alweer een heel administratief circus begint…

Maar voorlopig is het dus wachten op de beslissing van de bestendige deputatie. Deze beslissing wordt aangeplakt ter plaatse. Wij houden u op de hoogte !

DuimenDraaien